fbpx

Ako riešime súčasnú situáciu v Syntaxe?

Situácia, ktorú priniesla pandémia corona vírusu, je nová pre väčšinu firiem. V IT sektore nie je nič výnimočné, ak zamestnanci pracujú remote, tj. na diaľku, alebo majú jeden, či viacero dní v týždni home office. Ale aby celá firma resp. drvivá väčšina ľudí pracovala z domu, to je aj pre nich nová skúsenosť. Syntax office v Košiciach tiež “zíva” prázdnotou. Spojili sme sa formou telca s Milanom Števkovom (Managing Director), aby nám priblížil súčasnú situáciu v spoločnosti.

Aká je súčasná situácia vo firme, aké opatrenia ste zaviedli pre ochranu vašich zamestnancov?

Navonok je situácia vo firme bez zmeny. Servis pre zákazníkov poskytujeme v plnej miere ako pred zavedením opatrení. Naši zamestnanci pracujú od minulého týždňa z domáceho prostredia, majú teda home office. V prípade potreby je náš office k dispozícii a na mieste máme implementované prísne hygienické opatrenia, ako napríklad denná dezinfekcia povrchov a hand sanitizery pri každom vchode.

Čo bolo / je najväčšsou výzvou v kontexte zavedených opatrení? (pozn.: technical issues, GDPR a pod.).

Výziev bolo hneď niekoľko. Na jednej strane technického charakteru, kde sme narazili na zvýšenú vyťaženosť našej privátnej siete a na strane druhej zmena pracovného prostredia a komunikácie. Tu sa prejavila vysoká vyspelosť nie len našej organizácie, ale najmä našich zamestnancov, ktorí situáciu zvládajú s prehľadom.

Pociťujete v súčasnej situácii zmeny v správaní vašich zákazníkov, zaviedli aj oni obmedzenia a dotklo sa to vášho poskytovania služieb? (objem prác, zmena prístupu a pod.).

Zmeny v business nepozorujeme. Naši zákazníci nepristúpili k žiadnym drastickým opatreniam a ani nemajú zvýšené požiadavky v porovnaní s minulosťou.

Milan Števkov, Managing Director Syntax Systems Slovakia

Aká je predikcia na najbližšie týždne? Aké ďalšie opatrenia plánujete?

Najbližšie týždne budú úzko späté s aktuálnym vývojom situácie okolo corona vírusu a následne prijatými opatreniami. Či už to budú opatrenia externé, nariadené štátom, alebo aj interné, zo strany Syntaxu. Čo bude o dva-tri týždne nevie predpovedať momentálne asi nikto. V prvom rade ale budeme dbať na zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov a poskytovanie kvalitného servisu pre našich zákazníkov.

Čo zmenený režim prináša, klady vs. zápory?

Prináša zmenu pracovného prostredia pre každého jednotlivca a predovšetkým pre tím. Pozitívny je určite nenahraditeľný čas strávený s detičkami a rodinami, negatívny práve ten istý pracovný čas nestrávený s kolegami. Sme jedna veľká rodina a už sa nevieme dočkať, kedy sa zas všetci stretneme v priestoroch nášho príjemného office.

Je pre IT firmy súčasná situácia príležitosťou robiť niečo inak, alebo dokonca je tu priestor na nový potenciálny business?

Nepovedal by som, že práca samotná je prevedená inak ako obvykle, len prostredie a komunikácia su odlišné. Čo sa nového potenciálneho biznisu týka, nedokážem si momentálne okrem vzájomnej pomoci, ohľaduplnosti a rešpektu, predstaviť nič.

Aké lessons learned si môžu IT spoločnosti z tohoto krízového režimu zobrať do budúcna?

Schopnosť čo najrýchlejšie zareagovať na krízovú situáciu veľmi závisí od veľkosti firmy, od počtu zamestnancov a zariadení, ktoré musí na diaľku manažovať. Zorganizovať celý aparát nie je vôbec jednoduchá záležitosť. Situácia, ktorú všetci zažívame dá zabrať každej organizácií a ich infraštruktúram. Následné follow-up’s či už technického ako aj procesného rázu nás všetkých ešte len čakajú. Na záver by som chcel popriat všetkým ľuďom veľa zdravia, disciplíny a trpezlivosti. Verím, že to dobre dopadne a onedlho bude všetko v poriadku.

 

 

Ak chceš mať vždy aktuálne informácie o živote v našej firme, nových pozíciach, odborných článkoch alebo Syntax podcastoch, staň sa našim followerom: