fbpx

Čo chýba teenagerom v škole?

Dnešné školstvo a výuka na Slovensku je zameraná prevažne na faktografiu, bez toho, aby školáci poznali širšie súvislosti. Tento nemilý fakt dokazujú mnohé štúdie a výsledky z medzinárodných testov v porovnaní s najvyspelejšími krajinami v tejto oblasti.  Našťastie je tu viacero aktivít, ktoré chcú tento status quo zvrátiť, alebo aspoň vylepšiť. Medzi ne patrí aj aktivita spoločnosti Syntax Systems Slovakia, ktorá sa zameriava práve na oblasť širokospekrálneho rozvoja študentov vo veku, keď sa profilujú ich osobnosti a mnohí z nich si kladú otázku, čo budú robiť, keď ukončia štúdium na strednej škole. Myšlienka a zámer tejto edukačnej aktivity košickej IT spoločnosti sa stretla s pozitívnou reakciou zo strany materskej spoločnosti v Kanade a my sme vyspovedali jej iniciátorku a odbornú garantku, Jarmilu Martonovú, ktorá projekt pripravila a zároveň lektorsky zastreší viacero predmetov.

Na čo sa projekt zameriava, čo je jeho hlavným cieľom?

Cieľom, či skôr zmyslom projektu, je priniesť mladým ľudom, násťročným, vzdelanie, ktoré im dnešný školský systém neponúka. Alebo len vo veľmi limitovanej podobe. Chceme ich naučiť základy zručností, ktoré sú esenciálne na úspešný, šťastný a najmä zmysluplný život. Zručností, ktoré sa považujú za samozrejmé, ale keď sa pozrieme okolo seba, tak zistíme, že to tak nie je. Napríklad ako myslieť, ako zistiť, čo by naozaj v živote chceli, ako si stanoviť ciele, ako si naplánovať ich uskutočnenie, ako si zorganizovať aktivity, aby zvládli maximum za minimum vynaloženej námahy a času, ako vychádzať s rôznymi typmi ľudí, ako sa rozhodovať … a ešte oveľa viac.

Kto stál za myšlienkou projektu?

Myšlienka prišla asi pred rokom. Z dvoch rôznych smerov. Na jednej strane, ja sama som pôvodne učiteľka a z rôznych dôvodov som sa rozhodla pre inú kariéru. Ale sledujem, ako školský systém zaostáva za skutočnými potrebami svojich študentov. Okrem toho mám syna, a pred vlastnými očami vidím premenu zo šťastného žiačika prváka, čo sa teší do školy na unudeného a otráveného štvrtáka, ktorý školu nemá rád. Uniformita štátneho školského systému vyháňa mnohým deťom iskru z očí. Učila som síce krátko, ale rada a moja obľúbená veková kategória boli práve násťroční.

Na druhej strane, ostatných takmer 6 rokov sa aktívne a pomerne intenzívne venujem témam ako sebarozvoj, sebauvedomenie a získavanie nazvime to „životných zručností“. Lebo som urobila pár chýb v živote a snažila som sa zistiť, čo robím zle, že sa mi opakovane dejú tie isté „zlé“ veci. A čuduj sa svete, začalo to fungovať. Dnes by som si naozaj želala, aby mi to, čo viem teraz, niekto povedal pred tridsiatimi rokmi. Alebo aspoň pred dvadsiatimi. 

A tak mi začala v hlave vŕtať myšlienka, ako by som mohla prispieť svojou troškou k zlepšeniu vzdelávania tým, že tieto témy skúsim nejako “prepašovať” do školy. Tak som navrhla kamarátke, ktorá je zástupkyňou na gymnáziu, že poďme vymyslieť nejaké vzdelávanie pre študentov, ktoré ich naučí prevziať zodpovednosť samých za seba a dá im do života niekoľko nástrojov, ktoré im možno ušetria pár rokov učenia sa na vlastných chybách.

Po nejakom čase prišla v Syntaxe aktivita s názvom CSR – Corporate Social Responsibility – korporátna sociálna zodpovednosť. Hlasovaním bola vybratá téma Vzdelávanie. A Syntax vyzval svojich zamestnancov, aby prinášali nápady na projekty, ako pomôcť vo vzdelávaní vo svojej lokálnej komunite, ktoré je pripravený finančne podporiť. Povedala som si, že to je hotová príležitosť, ako zmeniť myšlienku na čin. Prihlásila som sa do dobrovoľníckeho výboru a predstavila kolegom tento nápad.

Jarmila Martonová

V akej ste fáze momentálne? Čo všetko je potrebné ešte pripraviť?

Projekt bol schválený a predstavený už aj na firemnom európskom fóre s veľmi pozitívnymi reakciami. Momentálne prebieha finálne schvaľovanie rozpočtu. Je potrebné ešte dohodnúť detaily spolupráce s externou spoločnosťou, ktorá sa venuje daným témam a ktorú sme už predbežne oslovili. A samozrejme, pripraviť detaily vzdelávania, to znamená učebný plán a študijné materiály.

Kto všetko (partneri projektu) do predrealizačnej fázy vstupuje?

Zamestnanci – dobrovoľníci, je nás zatiaľ sedem statočných. Externá spoločnosť, ktorú ešte zatiaľ nechcem konkretizovať, asi by to bolo trochu predčasné. Pilotné gymnázium a neziskové organizácie, ktoré sa venujú pomoci sociálne znevýhodneným deťom.

Ako chcete získať študentov?

Už sme ich získali. Ale teraz vážne. Chceme vzdelávať súbežne dve cieľové skupiny. Jednou sú študenti z riadneho gymnázia. Tam sme už pokročili v príprave. Zaviedli sme nový povinne voliteľný predmet, seminár s názvom Sebamanažment a už máme prihlásených dostatok študentov na jeho otvorenie v školskom roku 2020/2021. Aj to dokazuje potrebu takéhoto vzdelávania.

Druhou cieľovou skupinou by bola “trieda” vytvorená z násťročných so sociálne znevýhodneného prostredia. Za týmto účelom plánujeme osloviť niekoľko neziskových organizácií. Tak verím, že sa aj tu podarí získať dostatočný počet vhodných študentov a študentiek.

Ako bude prebiehať výučba, čo všetko čaká študentov?

Výuka bude prebiehať počas budúceho školského roka formou seminára, raz za týždeň. Študentov čaká množsvo hodnotných informácií, príbehov zo života, cvičení v praxi, tipov, nástrojov, návodov a myslím, že pre mnohých to budú informácie, ktoré im navždy otvoria oči, zmenia ich pohľad na svet. Viac zatiaľ neprezradím.

Čo získa absolvent štúdia, ktorý sa do projektu zapojí?

V optimálnom prípade študent získa sebadôveru a naučí sa zodpovednosti samého za seba. Zistí, čo naozaj v živote chce, ako to dosiahnuť, ako sa popasovať s prekážkami, aby jeho ďalší život bol zmysluplný a bohatý v tom najširšom zmysle slova. A tým v konečnom dôsledku prispeje k tomu, aby tento svet bol lepším miestom na život.

Zvládnete to resp. kto bude zo Syntaxu zabezpečovať výučbu a v akej frekvencii?

Ako som už spomínala, výuka bude prebiehať počas budúceho školského roka raz týždenne. Ja osobne sa už teším na vyučovanie a dúfam, že budeme vedieť seminár okoreniť aj hosťami s inšpiratívnymi životnými príbehmi. Ale všetko sa doladí v najbližších štyroch mesiacoch.

Ovplyvňuje súčasná situácia prípravy?

Momentálne, vo fáze príprav, až tak nie. Budúci týždeň nás čaká niekoľko virtuálnych stretnutí s partnermi a potom plynulo pokračujeme. Čaká nás množstvo detailnej práce s prípravou konkrétneho obsahu. Máme na to najbližšie 4 mesiace a potom od septembra hor sa medzi študentov. Pracujeme prevažne virtuálne a pre istotu rátame aj s verziou, že by  výuku bolo možné realizovať aj formou webinárov. 

Ďakujeme Jarke za rozhovor a úprimne držíme palce, aby sa projekt úspešne naštartoval.  A hlavne, aby priniesol jeho absolventom to, čo sa od neho očakáva. Rozhľadenejších, šikovných a na prax lepšie pripravených mladých ľudí, našu budúcnosť.

Ak chceš mať vždy aktuálne informácie o živote v našej firme, nových pozíciach, odborných článkoch alebo Syntax podcastoch, staň sa našim followerom: