fbpx

Ako na procesy na globálnej úrovni?

Procesy vo veľkých firmách sú neodmysliteľnou súčasťou ich DNA. V súčasnom globalizovanom svete, v ktorom hrá digitalizácia stále väčšiu rolu, je ich správne nastavenie bytostne dôležitým faktorom. Môžu zaručiť, že spoločnosť bude konkurencieschopná, bude napredovať, alebo v opačnom prípade, ich zlé nastavenie jej môže spôsobiť existenčné problémy. Ani Košická IT spoločnosť Syntax Systems Slovakia nie je výnimkou. Pobočky po celom svete (CAN, US, Mexico, Nemecko, India a Čína) a sofistikovaný servis v oblasti IT riešení sú predpokladom na to, aby sa na oblasť procesného manažmentu kládol veľký dôraz. Teší nás, že sme mali šancu osloviť profesionálku, ktorá je súčasťou globálneho tímu, ktorého úlohou je kontinuálne zlepšovanie procesov v spoločnosti. Je ňou Mária Bendík (Process Architect). 

Ahoj Mary. Skús v úvode priblížiť čitateľom tvoj tím a na čom pracujete? 

Náš Business Enablement tím je globálny tím, ktorý zastrešuje rôzne oblasti. Jednou z oblastí je Process Management, ktorého súčasťou som aj ja. Pracujem ako Process Architect a Consultant pre Európsky región s kolegom z Mexika, ktorý má na starosti US región. Obaja spolupracujeme s Process Ownermi a Process Managermi z rozličných krajín sveta, ktorým pomáhame zlepšiť alebo efektívne nastaviť rozličné biznis procesy. Ostatní kolegovia nášho tímu sú z USA, Nemecka, Kanady, Mexika a Slovenska a pracujú v oblastiach Data, Order a Contract managementu.

Čo presne je tvoju náplňou práce?

Je to pomerne široká škála aktivít. V prvom rade poskytujem konzultácie a navrhujem zlepšenia pre rôzne biznis procesy. Spolupracujem s Process ownermi a manažérmi, ale aj s technickými tímami na zefektívnení a zlepšení procesov. Každý proces treba vnímať ako živý organizmus pozostávajúci z ľudí, toolov, krokov, postupov a pravidiel. V praxi to znamená, že analyzujem situáciu v konkrétnom procese, identifikujem slabé miesta a navrhujem opatrenia a zlepšenia. Súčasťou mojej práce je aj navrhovanie metrík tzv. KPI (key performance indicators) na sledovanie “zdravia” procesov.

 Ako vyzerá tvoj “daily routine”?

Keďže pracujem v globálnom tíme, spolupracujem a komunikujem s ľuďmi z rôznych regiónov a tímov v závislosti na téme, ktorú práve riešim. Veľa času trávim na telefóne a popritom prebieha samotná analýza procesu, ktorá zahŕňa pochopenie dát, analýzu krokov, postupov a veľa diskusií s ľuďmi, ktorí ten proces reálne “žijú” v každodennej práci.

Primárne sa zameriavam na náš Európsky región a spolu s mojou “dvojičkou” pre US, komunikujeme na dennej báze, aby sme si dohodli spoločný postup. Momentálne spolupracujeme napríklad na Improvement programe pre Configuration Management, v rámci ktorého sa snažíme zlepšiť kvalitu dát našej CMDB = databázy konfiguračných jednotiek a zefektívniť Configuration Management process, ktorý je kľúčový pre fungovanie IT spoločnosti.

Denne máme nastavené aj tímové “telká” (tele-konferencie), na ktorých preberáme, čo sa aktuálne deje, alebo akékoľvek novinky.

Mária Bendík

Čo je na tvojej práci špecifické a čo ťa posúva vpred?

Vpred ma posúva úspešná implementácia zlepšení. Či už zjednodušiť, prípadne zautomatizovať konkrétny krok v procese, alebo vyriešiť nejaký problém, ktorý nás brzdil. Jednoducho, ak dokážeme zefektívniť prácu našich kolegov a zároveň zlepšiť kvalitu pre našich zákazníkov, tak je to na konci dňa výhra, čo ma veľmi teší a posúva ďalej. 

Aké sú najväčšie issues pri nastavovaní procesov na globálnej úrovni?

Dosiahnuť globálnu zhodu, ako zmeniť a zlepšiť nejaký proces – to je niekedy náročné. Často máme veľa návrhov alebo dobrých nápadov, ale kritický bod je dostať od všetkých “stakeholders” v rámci všetkých regiónov zelenú a dohodnúť sa, ktorým smerom pôjdeme. Ideálne je stav, keď sa podarí dosiahnuť najlepší a zároveň rovnaký smer pre všetkých.

Je niečo, čo ťa počas obdobia, ktoré sa spája s touto tvojou pozíciou prekvapilo?

Veľmi pozitívne ma prekvapilo, že drvivá väčšina ľudí, s ktorými som prišla do kontaktu, má snahu pracovať na zlepšeniach a často prichádzajú proaktívne s novými nápadmi a myšlienkami. Zároveň vidím veľký potenciál v používaných tooloch a ich flexibilite, čo sa týka implementácie potrebných zmien a zlepšení.

Čo považuješ za najväčšiu výzvu pre ďalšie obdobie?

Keďže sme medzinárodná firma a nedávno prebehla veľká fúzia, tak za veľmi dôležité považujem snažiť sa zosúladiť regionálne rozdiely v procesoch. Je dôležité snažiť sa v čo najväčšej možnej miere o zjednotenie procesov na globálnej úrovni s jasnými pravidlami a zodpovednosťami.

Corona výrazne zasiahla do fungovania mnohých firiem. Zmenil sa manažment procesov počas tohoto obdobia aj u vás v Syntaxe?

Práca  z domu pre mňa nebola neobvyklá, keďže home office som využívala už aj predtým a pretože sme globálny tím a väčšinou pracujeme prostredníctvom telefónu, v tomto smere som nepociťovala väčšie zmeny. Toto je veľká výhoda práce v IT, i keď sa priznám, debaty s kolegyňami a kolegami v office mi chýbajú.

Čo sa týka process managementu ako takého, Corona nepriniesla nejaké obrovské zmeny, hádam len to, že v tomto období je možno ešte kľúčovejšie zaručiť kvalitu pre našich zákazníkov a to aj prostredníctvom správne bežiacich procesov.

Na čo by si sa rada v najbližšom období sústredila? 

Pôsobím v oblasti Process Managementu už veľa rokov a z mojich skúseností viem, že každá firma má vo svojich procesoch mierne odlišnosti a špecifiká. Mojim cieľom je dostať sa čo najviac Syntax procesom pod kožu. Porozumieť ich špecifikám a snažiť sa zlepšiť problematické oblasti.

Ďakujeme za rozhovor a Mary prajeme veľa úspechov a zhody v jej ďalšej práci. 

Ak chceš mať vždy aktuálne informácie o živote v našej firme, nových pozíciach, odborných článkoch alebo Syntax podcastoch, staň sa našim followerom: