fbpx

Syntax pomáha alebo naše CSR projekty pre komunitu

V IT sfére už dlho neplatí, že hodnotou firmy sú počítače alebo softvér. V dobe digitalizácie a automatizácie sú jej najväčším “bohatstvom” ľudia. Nositelia know-how a firemých hodnôt. A práve hodnoty a cesta, ktorou sme sa vybrali, robia našu firmu výnimočnou. Slogan #zazisyntax vyjadruje náš prístup pri vzájomnej spolupráci, komunikácii, tolerancii a vzájomnom rešpekte. A vyjadruje tiež naš prístup, ktorým chceme aktívne pomáhať komunite.

Syntax CSR (Corporate Social Responsibility) program preto v našej spoločnosti musí spĺňať dva základné atribúty. Naša pomoc je smerovaná neziskovým organizáciám, alebo organizáciám, ktorých náplňou práce je vzdelávanie. Tento program beží v našej spoločnosti druhý rok a podobne ako ten minulý rok, aj tento rok sme sa zapojili a stále zapájame do mnohých projektov a aktivít. Prinášame stručný výber niektorých z nich. 

Študenti Premonštrátskeho gymnázia v Košiciach

Výučba na stredných školách – predmet Aplikovaná informatika a Sebamanažment

Po úspešnej pilotnej výučbe v predošlom školskom roku, aj v tomto pokračujeme v participácii na výučbe horeuvedených predmetov na dvoch košických stredných školách. 

Prvým z nich je predmet Aplikovaná informatika na Gymnáziu Katkin Park II. Cieľom je priblížiť základy z technológií  Linux/ Unix, Windows, Storage & Backup a SAP žiakom 2. až 4. ročníka štúdijného odboru apliková informatika. Počas tohoto školského roka plánujeme realizovať Syntax akadémiu pre najlepších študentov. Tí dostanú možnosť praxovať v našej spoločnosti a overiť si tak si svoje teoretické znalosti aj v praxi. Taktiež sa dostanú k technológiám, ktoré nie sú súčasťou výučby. 

Druhý predmet, ktorý je vyučovaný v rámci povinne voliteľných predmetov, a na ktorom sa naši zamestnanci aktívne podieľaujú, je predmet “Sebamanažment“ na Premonštrátskom Gymnáziu.  Cieľom je naučiť študentov poznaniu a pochopeniu, že ak chcú, vedia mnoho vecí vo svojom živote ovplyvniť a zmeniť. Dôležitými predpokladmi sú sebadiscliplína, sebadôvera a ochota pracovať na sebe. 

Workshopy pre učiteľov “Motivačná štvorka od Syntaxu”

Workshopy s vysoko pozítivnou odozvou sme pripravili pre pedagógov v našom kraji v spolupráci s iniciatívou Ty Plus IT a vzdelávacou angetúrou TIMAN s.r.o. Cieľom štyroch workshopov – Time manažment, Kritické myslenie, Riešenie konfliktov a Stres ako kamarát, bolo získať zručnosti, ktoré sú potrebné pre zvládanie stresových situácii, pre riešenie konfliktov a pre rozlišovanie vierohodnosti dostupných informácií.

Milan Števkov – Managing Director Syntax Systems Slovakia

„Syntax sa už druhým rokom aktívne podieľa na aktivitách súvisiacich so vzdelávaním. Osobne ma veľmi teší podpora zo strany vedenia, nemenej však entuziazmus a iniciatíva našich kolegov, ktorí neustále prichádzajú s námetmi na nové projekty a tie následne realizujú. Verím, že v spolupráci s partnermi a organizáciami prispejeme k lepšej a krajšej budúcnosti našich mladých talentov. Je našou snahou a cieľom dlhodobo podporovať na východnom Slovensku ľudí a projekty, kde vidíme, že to má zmysel a pomocná ruka je vítaná. Chceme prispieť k tomu, aby rast našej spoločnosti v Košiciach sprevádzala prosperita celého regónu. Aby talentovaní ľudia, ktorí tu vyrastajú a žíjú, nemuseli odchádzať na západ, ale naopak, zostali doma, a energiu venovali rozvoju nášho krásneho východu“, Milan Števkov – Managing Director spoločnosti.

Projekt (Ne)Bezpečný Internet

Ďalšia aktivita, ktorú sme ako spoločnosť podporili, má za cieľ vyškoliť žiakov na ZŠ Bernoláková našimi kolegami / expertami v oblasti Security. Kolegovia spracovali témy ako napr. Kyberšikana, Kyberstalking, Grooming, Phising apod. a ich dopady na život detí, ale aj dospelých. Ak to situácia umožní, pre žiakov bude na danú tému realizovné aj zaujímavé predstavenie v spolupráci s chalanmi z projektu “Nedaj sa, Hovor o tom“.

Podpora pre deti s Aspergerovým syndrómom a autizmom

V priebehu roka sme nadviazali spoluprácu s OZ Hans  a tiež s materskou školou na Vojenskej ulici v Košiciach. Pre obe organizácie sme zakúpili špeciálne edukačné pomôcky ako napr. záťažové deky, hovoriace tabuľky a rôzne športové náradie. V jednej z nich sme podpoporili zriadenie outdoorovej učebne. Pre OZ Hans sme sponzorovali návrh a tlač kalendára HANS 2022, ktorého strany vypĺňajú kresby detí. Kúpou kalendára je možné podporiť činnosť združenia v prospech detí, mladých ľudí, dospelých a rodín s Aspergerovým syndrómom a autizmom. Podarilo sa nám zorganizovať pilotné stretnutie medzi OZ Hans a Súkromným gymnáziom Katkin Park II.  Hlavným cieľom je spolupráca pri projekte “Auticraft” – vytváraní hier študentami  v prvom slovenskom súkromnom Minecraftovom serveri pre hráčov s aspergerovým syndrómom a inými formami autizmu a ich priateľov. 

Andrea Tomusková, HR Specialist, Garantka CSR aktivít spoločnosti

„Som vďačná za iniciatívu Syntaxu Global a za hlavnú myšlienku  pomáhať mladým ľuďom rásť a vzdelávať sa; prispieť k rozvoju spoločnosti a robiť správne a dobré veci. Zastávam totiž názor, že sa oplatí obetovať svoj čas, pretože mnohokrát dostaneme omnoho viac ako dáme. Okrem vyššie spomenutých aktivít, stoja určite za zmienku aj ďalšie naše CSR aktivity – pomoc pri zriadení školskej knižnice, internetovej učebne; poskytnutie IT podpory a prípravy dokumentácie; výmena opotrebovaných detských postielok či šatníkových skriniek za nové. V rámci “CSR Service Week“ (Týždeň Syntax Dobrovoľníctva) sme v Botanickej záhrade UPJŠ pomohli zveľadiť tieňomilný záhon, ktorý je súčasťou náučného chodníka. Rada by som touto cestou poďakovala našim kolegom a partnerom – Jarke M., Peťovi S., Tomimu F., Erikovi F., Stankovi F., Marcelovi J., Jankovi V., Braňovi P., Lacimu Š., Tomimu D., Katke K., Emily Š., Katke B. a všetkým zúčastneným CSR Service Week“, Andrea Tomusková – Garantka CSR aktivít spoločnosti

Ak chceš mať vždy aktuálne informácie o živote v našej firme, nových pozíciach, odborných článkoch alebo Syntax podcastoch, staň sa našim followerom:

            

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *